Intro

INTRODUCTIE TOT HET PROJECT 'NEEM DEEL AAN DE VOEDSELREVOLUTIE'

Waar gaat het om?

De werking van ons voedselsysteem is een van de grootste hedendaagse uitdagingen. Voedsel is essentieel om te overleven. Wie de voedselketen controleert, heeft veel macht over het welzijn, de gezondheid en het leven van mensen. Ze bepalen hoe de wereld zich nu en in de toekomst voedt. Sinds tientallen jaren is deze macht in handen van enkele voedselproducenten die gebruik maken van industriële productieprocessen.


Als landbouwer, visser, voedingsprofessional, organisatie of burger wilje deze trend ombuigen. Daarom ga je op zoek naar duurzaam, smakelijk, gezond, kwaliteitsvol, seizoensgebonden en lokaal voedsel. Je wilt dat het huidige voedselsysteem verandert omdat je ervan overtuigd bent dat het niet gezond, noch duurzaam is. Je wilt de mensen meer keuze bieden over wat ze eten door op zoek te gaan naar duurzame productiewijzen, distributiesystemen en consumptie. Je wil de controle over het voedselsysteem weer over te nemen en zelf bepalen hoe je menu eruit ziet omdat je weigert te accepteren te eten wat je wordt opgedrongen.

Het project 'Doe mee met de voedselrevolutie' wil je de gelegenheid geven om mee te doen aan een politiek project met de bedoeling om het voedselbeleid van de Europese Unie te veranderen. Het biedt ruimte om je projecten en ideeën voor te stellen aan het brede publiek en levert het bewijs dat EU-burgers via kleine of grote project kunnen samenwerken aan de basis om een alternatief te bieden voor het voedselproductiemodel dat opgelegd wordt door de EU-wetgeving.

Dit hulpmiddel zal je project promoten door je voorbeelden van goede praktijk en ervaringen te delen met een groot aantal Europese medeburgers. Mensen samenbrengen in dit project is ook een krachtig signaal aan de EU-beslissingsnemers om het probleem van duurzame en gezonde voeding bovenaan de prioriteitenlijst van de EU te zetten.

Als je actief bent in een project dat een alternatief op het huidige voedselsysteem promoot, dan vragen we je om mee te doen aan de voedselrevolutie. Of ken je een project, een individu of een organisatie die werkt aan de verbetering en de hervorming van het voedselsysteem? Nodig deze persoon of organisatie dan uit om deel te nemen aan het project.

Mogelijke voorbeelden zijn:

  • een landbouwer die een duurzame landbouwmethode heeft ontwikkeld door minder afval te produceren of een innovatieve recyclingtechniek toe te passen.
  • een gemeenschappelijk initiatief om de lokale gemeenschap aan te moedigen om beter en gezonder te eten.
  • een individu dat een eigen kookboek met gezonde gerechten heeft samengesteld.

Het project hoeft absoluut niet omvangrijk of spectaculair te zijn. Een voedselactivist is iemand die werkt aan de verbetering van het voedselsysteem op lokaal, nationaal of Europees niveau. Iedereen kan een bijdrage leveren om het voedselsysteem te veranderen. We hebben je nodig om het te verbeteren. Laat zoveel mogelijk mensen weten wat je doet om de revolutie mee vorm te geven. Met jouw acties helpje het EU-voedselbeleid de goede weg op!

Directe oproep aan de politici

Het project 'Doe mee met de voedselrevolutie' is een onderdeel van de voedselcampagne van de Groenen/EFA die al jarenlang een publiek debat voert om de burger meer bewust te maken van en te betrekken bij de hervorming en verbetering van het voedselsysteem.

Een van de topprioriteiten van de Groenen/EFA is de verbetering van het Europese voedselbeleid.
Als politieke fractie in het Europees Parlement gelooft de Groenen/EVA-groep dat persoonlijk engagement en participatieve democratie essentieel zijn voor de verbetering en de bepaling van het voedselbeleid in Europa.
Door deel te nemen aan het project ben je niet verplicht om lid te worden en word je ook niet gekoppeld aan de fractie van de Groenen/EVA. Je deelname aan het collectieve protest van de voedselrevolutie moet eerst en vooral de verkozen Europese politici ertoe aanzetten om de wetgeving te hervormen zodat het Europese voedselbeleid eindelijk duurzaam wordt.

Het wordt tijd dat het voedselbeleid van de EU weerspiegelt wat mensen belangrijk vinden. Het wordt tijd om de publieke druk te verhogen op de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd en de EU-wetgeving hieraan aan te passen.

Neem nu deel aan de voedselrevolutie! Onderteken het manifest en registreer je online om je eigen acties voor de hervorming van het EU-voedselbeleid kenbaar te maken!