GÅ MED I MATKAMPEN


MATKAMPENS PRINCIPER
JAG VILL VETA VAD JAG ÄTER

Vi är vad vi äter!
Det angår oss alla vad som odlas på våra fält, vad vi får på våra tallrikar, och vad vi kan köpa i våra butiker. Europas jordbrukare, fiskare, konsumenter och detaljhandlare – gå samman för att försvara grundläggande idéer om vad som är bra mat! Vi spelar alla en viktig roll när det gäller att återta kontrollen över vad vi äter.

Vi vill att vår mat ska vara:

1. FRI

Fri från genmodifierade organismer, fri från bekämpningsmedel, fri från antibiotika, fri från patent. Vi vill att vår mat ska vara säker och producerad på ett naturligt sätt.

2. VARIERAD, NYTTIG OCH VÄLSMAKANDE

Till en nyttig kost hör en stor andel färsk frukt och färska grönsaker. Färdiglagad mat innehåller ofta för mycket socker, fett och tillsatser. Vi vill kunna uppleva hela skalan av smaker som finns och stöder biologisk mångfald.

3. SÄSONGSBETONAD OCH LOKAL

Jag tänker globalt så jag äter lokalt. Vi vill ha färsk säsongsbetonad mat och korta livsmedelskedjor, vi stöder lokala producenter, vi vill veta varifrån vår mat kommer.

4. RÄTTVIS OCH HÅLLBAR

Vi vill att producenterna ska få rättvist betalt för mat av god kvalitet. Vi stöder en rättvis handel och distribution. Vi vill att miljönormerna ska stärkas. Överutnyttjande förstör land, hav och lokala miljöer.

5. DJURVÄNLIG

Vi vill att djuren ska behandlas med respekt och att djurskyddsnormerna ska stärkas.

6. ANSTÄNDIG

Vi vill ha en transparent livsmedelsmärkning som visar hur livsmedlen odlas och bereds. Alltför mycket lågkvalitativa livsmedel produceras med förödande sociala, hälsomässiga och miljömässiga effekter.

7. UTAN SLÖSERI

Vi vill få ett slut på det skandalösa systematiska livsmedelsslöseriet. Upp till 50 % av livsmedlen vi producerar slösas bort medan miljoner människor går hungriga. Vi stöder korta livsmedelskedjor och lokala initiativ för att stoppa hungern och förhindra slöseriet med mat.